Máme v mysli skrytého pozorovatele?

Máme v mysli skrytého pozorovatele?

Ernest Hilgard byl americký psycholog a profesor na Standforské univerzitě. Dožil se úctyhodných 97 let a v roce 1967 získal ocenění za význačný vědecký přínos pro psychologii. Experimenty v hypnóze Ernest Hilgard byl jedním z nejuznávanějších psychologů své doby....

Kouzlo hypnoterapie

V dnešním 21. století se mezi znalosti člověka z oblasti psychologie stále více začleňují informace o tom, jak funguje vědomí a nevědomí (uvádí se také podvědomí). Už víme, že v naší mysli existuje část, kterou ovlivňujeme na základě vědomých rozhodnutí a také ta,...