Ernest Hilgard byl americkým psychologem a profesorem na Standforské univerzitě. Dožil se úctyhodných 97 let a v roce 1967 získal ocenění za význačný vědecký přínos právě pro psychologii.

Experimenty v hypnóze

Ernest Hilgard byl jedním z nejuznávanějších psychologů své doby. Kromě psychologie a jejímu učení se věnoval experimentální praxi v hypnóze. Mezi jeho největší průlom patří prokázání existence tzv. „Skrytého pozorovatele“, který nezávisle na našem vědomí pracuje a vnímá, co se s námi děje, a který je schopen nezávisle na naší vůli, reagovat.

Tajemství naší mysli

Jednoho dne Profesor Hilgard demonstroval v učebně jednu ze svých hypnóz. Hypnotizovaným jedincem byl onehdá slepý proband, kterému Hilgard v hypnotickém stavu připsal také hluchotu a řekl mu, že začne slyšet v okamžiku, kdy mu položí ruku na jeho rameno.

Účastník hypnózy přestal reagovat na okolní vjemy. Hilgard tak v průběhu hodiny dokazoval, co vše je hypnózou možné určit a jak vlastně vědomí mysli pracuje. Poté se však stalo něco nečekaného.

Jeden z účastníků pokusu se zhypnotizovaného zeptal, zda-li existuje v jeho mysli nějaká část, která přesto všechno vnímá a slyší, co se kolem něj děje a vyzval ho, aby v případě, že tomu tak je, zdvihnul ukazováček. K překvapení všech propand pohnul prstem a ukazováček zdvihl.

Když Hilgard probanda z hypnózy probral, ptal se ho, na co si z hypnózy vzpomíná. Hypnotizovaný sdělil, že se v jednu chvíli rozhostilo úplné ticho a že se začal nudit a tak přemýšlel na nějakým statistickým problémem. Pak najednou z ničeho nic se mu sám od sebe pohnul ukazováček a on zdvihl prst. Zajímal se, co se stalo a proč to udělal.

Nejsme pouze naše vědomí

Tento pokus a jemu podobné byly provedeny ještě několikrát poté a prokázaly tak existenci části mysli, která pracuje bez našeho vědomí, sama o sobě. Tato část dokáže reagovat, hodnotit, vnímat a je spojená i s naší pamětí. Právě na výsledcích například z hypnózy se můžeme přesvědčit, jak inteligentní a plastická naše mysl je. Možná s vědomím, že je v našem mozku něco, co zvládne jednat bez našeho většího úsilí, nám může zvýšit naši důvěru, kterou sami k sobě máme a s faktem, že je v nás něco schopno některé věci dělat za nás, může být i úlevou a pocitem bezpečí.