Máš účet a chceš se přihlásit?

Čím je definována naše osobnost a který z temperamentů nám byl přidělen?

Psycholog Eysenck pomohl v psychologii definovat temperament a dynamiku osobnosti. Rozlišil extroverzi a introverzi. Čím je podle Eysencka tvořena naše osobnost? Eysenckův výzkum temperamentu osobnosti Psycholog Eysenck, který se značnou část svého života zabýval psychologií osobnosti, určil, že významná část našeho charakteru, je dána jeho dědičnými dispozicemi. Určil dvě dimenze temperamentu (viz. obrázek), přičemž každý z […]