Máš účet a chceš se přihlásit?

Čím je definována naše osobnost a který z temperamentů nám byl přidělen?

Psycholog Eysenck pomohl v psychologii definovat temperament a dynamiku osobnosti. Rozlišil extroverzi a introverzi. Čím je podle Eysencka tvořena naše osobnost?

Eysenckův výzkum temperamentu osobnosti

Psycholog Eysenck, který se značnou část svého života zabýval psychologií osobnosti, určil, že významná část našeho charakteru, je dána jeho dědičnými dispozicemi. Určil dvě dimenze temperamentu (viz. obrázek), přičemž každý z nás má podle Eysencka vlastní a jedinečnou kombinaci. Které dispozice vnímáte, že převažují u vás?

Co je temperament? 

Temperamentem rozumíme soubor vrozených dispozic osobnosti, které mají vliv na způsob reagování, chování a také na citové prožívání člověka. Neexistuje čistý temperament (například: pouze melancholik), vždy je u každého z nás přítomno více složek a s různou dynamikou.

Extrovert, introvert nebo obojí?

Už dávno pominulo stigma, které rozdělovalo společnost do skupin extrovertů a introvertů. Pravdou je, že každý máme v sobě kus toho i onoho. Jsou dny, kdy jsme raději sami, se svými myšlenkami a vnitřním světem a stejně tak jsou chvíle, kdy se těšíme do společnosti, na vnější podněty, které nás pobaví a rozptýlí. Ačkoliv může být u každého z nás jedna z polarit silnější nebo slabší, není vhodné se snažit pevně definovat jedním nebo druhým směrem.

Stabilita versus labilita

Emočně labilní člověk pociťuje vnitřní nejistotu, která se projevuje v prožívání, chování, rozhodování a obecně v jeho reakcích. Rozhodně se s ní dá pracovat, pokud si je dotyčný své citlivosti vědom. Neurotičtí lidé bývají často velmi nervózní, mají problémy s vystupováním, působí nejistě a mají sklon k úzkosti. Pokud se ocitají v obtížnějších životních situacích, mají problémy se spánkem a neustále přemítají o tom, jaké všemožné následky situace může přivodit a jak vážně jim může ublížit. Bývají velice empatičtí v široké škále emocí a jsou tak schopni vnímat i niterné pocity ostatních lidí v jejich okolí.

Stabilní jedinci mají emoční prožívání na výrazně nižší úrovni, než předešle uvedení neurotici. Pokud takový jedinec mluví se známým nebo cizím člověkem, nepoznali bychom rozdíl. Další charakteristikou je fakt, že nepřemýšlí o tom, “co by bylo, kdyby…” a stejně tak se nezaobírají tím, proč a nebo jak by mohly být některé skutečnosti lepší. Přijímá tedy realitu takovou jaká je a proto existuje znatelně menší množství situací, které může stabilního jedince rozladit nebo znervóznit.

Kde se nacházíte vy?

Zapomeňte na hodnocení, že je lepší být stabilní extrovert. Nikdo takový neexistuje. Naše životy jsou proměnlivé jako náš temperament a jediné co si můžeme definovat je to, k čemu máme sklony. Samozřejmě existují extrémní polohy (silně neurotičtí lidé), které mohou zatěžovat člověku život. Ovšem se vším lze pracovat. Náš mozek je natolik plastický, že naučit ho můžeme prakticky cokoliv budeme chtít.

Extroverti mají velkou výhodu v adaptaci na rychlé a nové prostředí, introverti umí lépe čerpat v samotě a klidu, labilní jedinci bývají výbornými empatiky a stabilní osobnosti najdou klid i v chaosu a napětí. Každá kombinace našeho temperamentu je zcela jedinečná. Čím lépe se zorientujeme v našem vnitřním světě a zjistíme, v jakém tempu nám je příjemně, tím více se budeme cítit jistěji a také se naučíme snadněji pracovat s naším temperamentem.

Zajímá tě nae? Odebírej náš feed a objev toho více