Máš účet a chceš se přihlásit?

Emocionální intimita jako pocit hlubokého propojení ve vztahu

Emocionální intimita reflektuje pocit blízkosti, propojení a sounáležitosti, který si v průběhu vztahu tvoříme a upevňujeme s druhou osobou, nejčastěji s partnerem. Intimní pouto nám dopřává pocit bezpečí, přijetí a pochopení. Ve vztahu pak dokážete vzájemně lépe porozumět emočnímu prožívání a snadněji odhadujete reakce. Intimita jako hlavní pilíř Emocionální intimita buduje základ dlouhodobým vztahům a […]