Klíč k úspěchu pro práci s lidmi: Lidský faktor má milion proměnných

Klíč k úspěchu pro práci s lidmi: Lidský faktor má milion proměnných