Máš účet a chceš se přihlásit?

Klíč k úspěchu pro práci s lidmi: Lidský faktor má milion proměnných

Pokaždé mě stále ještě překvapí, když se s tím znovu setkám. Tabulkové cíle a exponenciální růst, datové požadavky na výkony zaměstnanců, pravidelné porady a výtky odchylek od běžného plnění, sankce, kartáče a koberečky, detailní kontroly a striktní hierarchie v podniku. Jsme ve 21. století a už víme, že tohle z 99% nefunguje.

Některé zažité struktury jsou zakořeněny ve firmách tak hluboko, že jdou jen stěží povolit a přenastavit. A to především proto, že v podobných systémech jsou lidé, kterým právě takový způsob řízení lidí vyhovuje. Direktivní, mocenský, pevně strukturovaný a neflexibilní.

Ryba smrdí od hlavy

Pokud chcete rozbít lidskost a dobrou náladu ve své firmě nebo v kolektivu, dosaďte si do vedení analytický nebo autoritativní typ manažera. První typ osobnosti má nevyčerpatelnou touhu spojenou s nekončící vizí chtít všechno dosadit do tabulek a přepočítat na koeficient, který vyjadřuje určitou míru efektivity, růstu nebo třeba toho, jestli pití kávy skutečně zvyšuje výkon a produktivitu zaměstnanců. Téměř na všechno, co ve firmě existuje, má jasně formulované termíny a od všech ostatních očekává, že je budou podle jeho vzoru používat také. Charakterizuje se formální až květnatě vědeckou mluvou, je vždy připraven, veškeré své argumenty má podložené čísly, daty a analýzami a je velmi těžké s ním vést a vůbec vyhrát jakoukoliv diskuzi.

Autoritativní typy jsou věrní strukturám a hierarchiím. Domnívají se, že být vedoucím znamená být chytřejší než všichni ostatní, kteří zastávají nižší pozice, a proto z nich můžeme často pocítit aroganci, mírnou až silnou agresi, slýcháváme prosté pokyny, dotazy na výsledky a pohrdání v případě, že není splněn plán nebo jejich očekávání. U těchto typů manažerů najdete horko těžko a s potem na čele prostor pro diskuzi nebo vysvětlování, proč to či ono se stalo a že stejně jako oni, tak ani vy jste to tak nechtěli a jste si vědomi, že problém je třeba vyřešit ke spokojenosti všech. Tyto typy vedoucích jsou funkční nanejvýš v armádě a podobných institucích.

Hurá do práce!

Většina z nás, pracujících zaměstnaných lidí, má každodenní motivaci odvést dobrou práci, prožít co možná nejpříjemnější pracovní den bez větších vrtochů, a být tak právoplatně začleněn do pracovního kolektivu. Pokud nejste prominentní pracovník, pohodlný syn majitele bez motivace vydělat si peníze nebo rentiér, který se doma nudí, budete se snažit svojí práci vykonávat minimálně tak, abyste si udrželi svou pozici a statut právoplatně placeného zaměstnance. Na své kolegy budete v rámci vašich možností milí, abyste jednak zapadli do kolektivu a za druhé, aby vás kolegové přijímali v pozitivním duchu. Svého šéfa se pak budete snažit více či méně přirozeně respektovat, i když s ním nebudete vždy a ve všem souhlasit.

Pokud se ovšem s podobným přístupem k práci dostanete od prostředí, které je mocenské, autoritativní a intrikářské, patrně z něj dříve či později odejdete a odnesete si s sebou pocity strachu, úzkosti a zklamání. V případě, že zůstanete, budou vás každý den tyto pocity doprovázet při práci, dokud si neuženete chronickou úzkost nebo vyhoření.

Všímejte si ostatních

Nastupujete-li do nové práce, nebojte se seznámit s kolektivem dříve, než se domluvíte na spolupráci. Pozorujte jejich vztah vůči sobě navzájem, jejich náladu, pracovní drive nebo prostředí, ve kterém se zaměstnanci pohybují. Prostor by měl být uzpůsoben tomu, jaký druh práce je na pracovišti vykonáván. Správné osvětlení, pohodlné židle, pořádek a čistota jsou určitě nezanedbatelné vlastnosti místa, ve kterém lidé tráví 8 nebo i více hodin denně. Všimněte si prvních dojmů a doptejte se na věci, které vám jsou nejasné.

Tam, kde vědí, že lidský faktor vytváří kvalitu a hodnotu podniku, se budete cítit dobře. Všimnete si, že zaměstnanci mají energii plnit své úkoly, nejsou ve zběsilém tempu, protože nic nestíhají, usmívají se na sebe, jsou koncentrovaní a vypadají odpočatě. Nesmiřte se s myšlenkou, že práce je dřina a rutina, za kterou musíte být vděční. Stejně tak, jako vy nabízíte své znalosti a schopnosti, druhá strana nabízí uplatnění. Váhy jsou vyváženy. Udržujte si svoji hodnotu i za cenu změny zaměstnání.

Právě jsme v 21. století, v demokratické zemi s moderním vývojem, inovacemi a důrazem na svobodu a rovnoprávnost. Kdy jindy, když ne teď bychom měli pěstovat úctu k sobě i k druhým a bořit zažité pořádky, které nefungovaly ani dřív a už vůbec ne dnes. Lidé jsou vysoce proměnliví a dřímá v nás tolik potřeb, které když budou firmy ignorovat, stanou se místem strojového a nepřátelského prostředí, kde to jediné na čem bude záležet, je exponenciální růst a profitabilita, jinými slovy místem, kde jediné na čem záleží jsou peníze a těm je podřízeno vše a to i spokojenost a správná motivace pracovníků. Protože správně motivovaný pracovník odvádí svoji práci lépe a zároveň mu vznikají dobré podmínky pro rozvoj a rozkrývání vlastního potenciálu. A to je dobré pro obě dvě strany.

Zajímá tě nae? Odebírej náš feed a objev toho více