Fejeton o fantazii

Tolik křehkosti, nespoutanosti, touhy, vizí – toť fantazie. Nedá se přibrzdit jako kolo, nedá se na povel zastavit jako pes. Čas od času se skryje pod nános prachu racionality, který se bez přemlouvání zahnízdí a buduje si další šedivou vrstvu – moc práce, moc...

Pokračovat v čtení