Máš účet a chceš se přihlásit?

Kauza Feri: Změna ve vnímání sexuálního násilí

„Kauza Feri“ se poprvé objevila před soudem začátkem roku 2023. Dominik Feri je obviněn ze tří případů znásilnění. Na případy poprvé upozornil článek Apoleny Rychlíkové z deníku Alarm a Jakuba Zelenky z Deníku N v roce 2021. Za činy mu hrozí až deset let odnětí svobody. Velkou roli ve výši trestu hraje fakt, že jedno z obvinění je ze znásilnění nezletilé osoby, kdy oběti v době incidentu bylo sedmnáct let. 

Ostře sledovaný případ

Kauza Feri je v České republice poměrně ojedinělá. Dosud se žádná známá tvář s tak obrovským množstvím fanoušků a výraznou politickou mocí nedostala před soud za znásilnění. Stejně tak se kauza podobných rozměrů nikdy nedostala na povrch. Je to samozřejmě zásluhou dvou novinářů, ale muselo se stát ještě něco dalšího. Co se v české společnosti změnilo, že nyní sledujeme Dominika Feriho před soudem? Jaká byla situace doposud? V tomto článku si shrneme  situaci v České republice a její přicházející proměnu v přístupu k trestné odpovědnosti u tématu znásilnění. Pojďme se na to podívat.

Definice znásilnění

V České republice je trestný čin znásilnění definován takto: Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let. 

Ročně se v České republice stane kolem 12 tisíc znásilnění, což je v průměru 34 znásilnění denně. Dospělí jedinci jsou mezi obětmi dva z pěti. Podle dat policie ČR za rok 2019 až 2021 bylo v tomto rozmezí stíháno za trestný čin znásilnění 454 mužů a 6 žen. Ženy jako pachatelky tvořily tedy 1,32 % a muži pak 98,68 % pachatelů v tomto období. 

„Znásilnění v Česku zažije každá desátá žena a každý třicátý muž. To dokazuje, že se skutečně jedná o celospolečenský problém, a že má s nekonsensuálním pohlavním stykem zkušenost velké množství lidí.” Linda Sokáčová

Kolem 90 % případů je pácháno někým, koho oběť zná. Pachatelé zároveň z 89,28 % nevykazují poruchu sexuální preference a jsou tedy “běžnými lidmi”.

Z toho jasně vyplývá, že problém sexuálního násilí je problémem mocenské dynamiky, společenského nastavení a také problémem genderovým. Máme zde tedy situaci, kdy takzvaní “normální lidé”, nejčastěji pak muži, ve velkém množství páchají násilí a následky těchto činů byly pro násilníky při soudních procesech doposud mnohdy velice nedostačující.

U znásilnění odchází polovina pachatelů od soudu s podmínkou, u sexuálního zneužití, což je nepatřičné vystavování nezletilé osobě pohlavnímu kontaktu, až 86 % pachatelů. Nízké verdikty nejsou ale jenom právní. Česká společnost byla doposud k sexuálnímu násilí a znásilnění poměrně blahosklonná a k pachatelům benevolentní. To se naštěstí začíná proměňovat. 

Přístup ke znásilnění se ale nemění samovolně. Velký vliv má bezpochyby aktivní práce neziskových organizací v osvětě společnosti již od devadesátých let minulého století. Přispívá také vlna feminismu, která v Česku sílí od roku 2010, vliv má také hnutí Metoo. Hnutí je s feminismem silně spojeno a jeho podíl na pomoci psychice obětí a osvětě o násilí je výrazný po celém světě.

Data v ČR

V roce 2023 si 33 % Čechů a Češek myslí, že je v ČR zajištěna spravedlnost a trestný čin znásilnění je adekvátně trestán. Zároveň si nejméně 40 % obyvatel Česka si myslí, že za znásilnění může být oběť spoluodpovědná.  Přestože jde o stále vysoké číslo, v minulosti bylo vyšší. V roce 2018 se takto vyjadřovalo 58 % a v roce 2015 mělo tento názor dokonce 63 % společnosti. 

Statistiky nám ukazují, jak se postoje společnosti poměrně rychle mění. Snižující se trendy ohledně stereotypních tvrzení a mýtů budou v budoucnosti nejspíš pokračovat, a to je určitě dobrá zpráva.

Změna zákona o definici znásilnění

Měnící se postoj veřejnosti se odráží i v současné legislativě, která v aktuálním vydání není dostatečná. Do poslanecké sněmovny putuje nyní návrh na změnu zákona o definici znásilnění. Ta současná totiž neobsahuje souhlas. Zaměřuje se naopak na to, zdali oběť projevila nesouhlas. Z praxe je možnost projevení nesouhlasu známý problém, jelikož oběť velice často zamrzne z důvodu strachu a šoku, a tak není možné, aby se jakkoliv bránila. Esenciální je proto souhlas. Jak verbální, tak neverbální. Ministerstvo spravedlnosti do konce června připraví dvě podoby návrhu na změnu zákona. Řešením je také ratifikace Istanbulské úmluvy Českou republikou, která by Česko zavazovala k pomoci potírání násilí na ženách a dětech nástroji, které zatím nemáme, a které bychom po přijetí museli zavést. Před několika dny k její ratifikaci vyzval i nově zvolený prezident Petr Pavel. 

Posun k lepšímu můžeme vidět i ve vyjádřeních veřejně známých tváří i médií k celé kauze Feri. I když výroky o případu některých politiků můžeme považovat přinejmenším za stereotypizující a viktimizační, faktem zůstává, že se obecně o kauze veřejně mluví, a to s určitou vážností, kterou si taková obvinění jednoznačně zaslouží. 

Tím se tato kauza liší od kauz minulých, o kterých se jednoduše nemluvilo, a o kterých se pravděpodobně nikdy nedozvíme, nebo vyjdou na světlo až o dekády později, jako tomu bylo například v případě kauzy Cimický, který jako psychiatr působil dlouhé roky, a kterého policie navrhla k obžalobě kvůli znásilnění 28 žen až minulý rok. 

Kauza Feri a její vynesení na světlo je tedy zároveň začátkem a koncem. Koncem doby, kdy se v České republice o sexualizovaném násilí nemluvilo, a vlivem posunu přístupu společnosti také začátkem doby seriózního přístupu k tak závažným tématům jako je znásilnění. Jak společensky, tak právně. Pozornost médií, aktivita demokratických stran a činnost aktivistických skupin je pozitivní předzvěstí nadcházející změny. Na vzestupu je sílící podpora institucí podporující oběti sexualizovaného násilí, vyšší odškodnění obětí, apel na vzdělávání soudců a soudkyň i ratifikaci Istanbulské úmluvy.

Vše nasvědčuje tomu, že končí historická mlčenlivost a bagatelizace sexualizovaného násilí v české společnosti. 

Zde můžete podpořit jednu z neziskových organizací Profem, která nově bude otevírat první komplexní centrum pro oběti sexualizovaného a domácího násilí:
https://www.darujme.cz/projekt/1205707

Zajímá tě nae? Odebírej náš feed a objev toho více