V pevném sevření žárlivosti

Žárlivost je jedno z nejčastějších vztahových onemocnění. Do odborných poraden přivádí jednotlivce, páry, a to ať už sezdané, či nikoliv. Neexistuje však pouze jedna forma žárlivosti, nýbrž široká škála jejích stupňů.

Pokračovat v čtení