Máš účet a chceš se přihlásit?

Máme v mysli skrytého pozorovatele?

Ernest Hilgard byl americký psycholog a profesor na Standforské univerzitě. Dožil se úctyhodných 97 let a v roce 1967 získal ocenění za význačný vědecký přínos pro psychologii. Experimenty v hypnóze Ernest Hilgard byl jedním z nejuznávanějších psychologů své doby. Kromě psychologie a jejímu učení se věnoval experimentální praxi v hypnóze. Mezi jeho největší průlom patří […]

Proč není jedno, co se děje kolem nás, aneb jak funguje kolektivní nevědomí

Jungova zkušenost Kolektivní nevědomí popsal již slavný psycholog Carl Gustav Jung v souvislosti s vnímáním prostředí v Německu během II. Světové války. Přejížděl tenkrát ze Švýcarska do Německa jako předseda psychoanalytické společnosti. “V prvních dnech se tam cítil, jako by byl v jednom velikém blázinci. Pak si na to zvyknul, a dokonce se upřímně nadchnul […]