Máš účet a chceš se přihlásit?

5 frekvencí mozkových vln: Kdy se propojují obě hemisféry?

Aktivitu mozkových vln lze změřit za pomoci přístroje EEG. Existují různé hladiny frekvencí, ve kterých náš mozek funguje. V každé z nich je to jinak. Pokud se cítíte dlouhodobě nevyspalí a bez energie, pravděpodobně si některou z nich nedopřáváte.

Po spánku bez energie

Jdete večer spát a nedaří se vám usnout? Ráno byste dali půl království za další hodinu navíc? V nejhlubší fázi spánku a současně na nejnižší frekvenci mozkových vln dochází k hluboké regeneraci životních funkcí. Odborně se této mozkové aktivitě říká hladina Delta. Kdybyste chtěli zjistit, zda-li se v ní ve spánku nacházíte, mohou vám ji lékaři naměřit za pomoci EEG (lékařský přístroj na měření mozkových vln). Pokud se na danou úroveň mozkové aktivity pravidelně nedostáváme, naše tělo a mysl začne špatně fungovat. Projevy mohou být ve špatném dýchání, trávení, nebo ve zhoršené koncentraci a v prožívání úzkostných stavů a špatných nálad.

Bdíme či sníme

Lidský mozek pracuje nepřetržitě. Obsahuje okolo 50 – 100 miliard neuronů, které mezi sebou neustále pracují. Myslí kolují nové i staré informace, zpracovávají se veškeré podněty, které se k nám dostávají a svými reakcemi vytvářejí elektromagnetické pole. Podle počtu jednotek (Hertzů) umíme za pomocí přístroje EEG rozpoznat, ve které frekvenci se naše mozková aktivita aktuálně nachází. Hladin je celkem pět a každá má své vlastnosti, které jsou pro tělesné i psychické fungování velmi důležité.

Delta hladina (1 – 4 Hz) — hluboký spánek 

Jedná se o velice slabou frekvenci mozkové aktivity, při které nastává ztráta vědomí. Dochází k ní ve spánku nebo také v kómatu. Je pro člověka životně nezbytná, jelikož se během ní regenerují funkce našeho organismu. Při jejím působení si tělo vytváří energetické zásoby do dalšího dne a dokonce se rychleji uzdravujeme z nemoci. Jak je známo, kvalitní doba spánku by se měla pohybovat mezi 7 – 9 hodinami.

Theta hladina (4 – 8 Hz) — spánek 

Je nejvíce podobná hladině Delta, ovšem činnost mozku je o něco vyšší. Předchází hlubokému spánku, kdy tělo je uvolněné a mysl odpočívá. Během noci v ní trávíme nejvíce času.

Alfa hladina (8 – 12 Hz) — po probuzení

Úroveň mozkové aktivity Alfa je přínosná pro naší mysl hned z několika důvodů. Během ní je naše mysl a tělo v uvolnění, avšak s plným vědomím. V této fázi si umíme lépe vybavit vzpomínky a současně si snadněji ukládáme informace nové. Mysl regeneruje a v těle se tvoří endorfiny, které nám navozují pocit štěstí a harmonie. Alfu zažíváme například před usnutím a po probuzení. Mysl jí také umí simulovat při pohledu do prázdna a při vylučování.

Alfa se dále dělí do 3 úrovní. Vysokou Alfu prožíváme například při sledování filmů nebo poslouchání hudby. Cítíme se v ní klidně a můžeme si tak odpočinout od všedních starostí. Nejžádanější frekvence existuje při Super Alfě, což je zároveň jedna z nejdůležitějších hladin. Právě tehdy se propojují obě poloviny mozku (hemisféry) a při plném vědomí relaxujeme. Alfa je žádoucím stavem při meditaci. Někteří z meditujících se mohou dostat i do hladiny Theta, která je více relaxační a méně aktivní, ovšem při této frekvenci je již pro člověka poměrně obtížné neusnout. V třetí úrovni rozlišujeme nízkou Alfu.

Beta hladina (12 – 40 Hz) — bdění

V Betě existujeme většinu našeho dne. Přemýšlíme, jsme pozorní,  koncentrujeme se a používáme logické myšlení. Jelikož jsme tehdy nejvíce aktivní, spotřebováváme také spoustu energie. Ovšem nejvíce se energeticky vyčerpáváme při Super Betě, na kterou se přepínáme při stresových reakcích.

Gama hladina ( 40 – 100 Hz) — vysoká aktivita mozku

Gama vlny dodnes vědci zkoumají. Pravděpodobně se jedná o mozkovou aktivitu při vrcholných sportovních výkonech a stavech flow.

Odpočinek zaručí lepší výkon

Aby náš mozek správně fungoval, je zapotřebí mu zajistit stavy ve všech hladinách. Každá z nich umožňuje mozku něco jiného. Při nedostatku nízkých frekvencí se cítíme vyčerpaní, jelikož mozek nestačí zregenerovat. Pokud se naopak nedostáváme do vyšších hladin, nebo máme-li během dne málo podnětů, při kterých bychom se soustředili na delší dobu, mozková aktivita se zhoršuje a my můžeme cítit z dlouhodobého hlediska jistou otupělost.

V dnešní době, ve které je kladen důraz na produktivitu a kolem nás se neustále něco odehrává, je důležité dopřát svému myšlení i menší aktivitu a odpočinek. Nižší frekvence jsou mnohem přínosnější pro výkon, tvořivost, rozhodování a práci s pamětí.

Zajímá tě nae? Odebírej náš feed a objev toho více