Máš účet a chceš se přihlásit?

Kde žijí nejzdravější a nejšťastnější lidé na Zemi?

Blue zones — Modré zóny jsou místa ve světě, kde se lidé dožívají netradičně vysokého věku, jsou rezistentní vůči nemocem a jsou šťastní. Proč se tomu tak děje, a jak tito lidé žijí odlišně na rozdíl od nás, zkoumal spisovatel a badatel Dan Büttner ve spolupráci s National Geographic.

Existuje pět míst na světě, kde se lidé dožívají netradičně vysokého věku, jsou rezistentní vůči nemocem a jsou šťastní. Proč se tomu tak děje, a jak tito lidé žijí odlišně na rozdíl od nás, zkoumal spisovatel a badatel Dan Büttner ve spolupráci s National Geographic. Výsledky svého výzkumu uveřejnil v knize s názvem ‚Blue zones’ (Modré zóny). Více informací je možné dohledat také na jeho stejnojmenném webu.


Okinawa, Japonsko

První oblastí dlouhověkosti je ostrov Okinawa v Japonsku, kde je třikrát více obyvatel ve věku 100 let a více, než žije ve zbytku země a současně se místní ženy dožívají nejvyššího věku na celém světě. Obyvatelé se živí převážně rostlinnou stravou, jedí tofu a co je zásadní, dodržují pravidlo 80 % sytosti. To znamená, že když už se cítí téměř sytí, přestanou jíst. Dále pro omezení přejídání se, jedí malé porce z malých talířů. Zajímavé je, že každý člen tamní komunity má přirozeně někoho blízkého, komu se může svěřit se svými problémy.


Loma Linda, USA 

Lidé z Americké Loma Lindy se dožívají o sedm let více než průměrní američané. Hluboce věřící obyvatelstvo této oblasti se velkou část týdne věnuje procházkám, modlení, diskutování a vzájemné pomoci v komunitě. Dodržují také dietu inspirovanou Biblí, knihou první — Genesis.


Nicoya, Kostarika

Další americkým místem dlouhověkosti je poloostrov Nicoya na Kostarice. Lidé jsou zde šťastní, rádi pracují manuálně a vyhledávají pobyt na slunci. Jedí lehké večeře, sdružují se se svými sousedy a celý život se starají a zůstávají se členy své rodiny. Velmi důležitý je pro kostaričany smysl života a jeho každodenní následování.


Sardinie, Itálie

Z prvních sledovaných oblastí v Evropě je italská Sardinie. Život je zde oddělen od okolního světa pohořím Gennargentu. Pastevectví ve vysokohorských vesničkách má blahodárný účinek na dožití mužů, kteří se i po věku sto let věnují rutinním činnostem, jako je například práce na poli nebo již zmiňované pastevectví. Obyvatelé Sardinie pravidelně pijí víno, konzumují sýry a domácí chléb. Tak jako obyvatelé Okinawy, Lomy Lindy a Nicoyi se scházejí a tvoří silnou komunitu, ve které jsou všichni členové, včetně těch nejstarších, zapojeni do spolupráce. Vzájemně k sobě lidé ve skupině chovají úctu a respekt.


Ikaria, Řecko

Nedaleký ostrov Ikaria, v Řecku, je díky zdravým návykům a klidnému životnímu tempu místo s nejnižší úmrtností obyvatel ve středním věku a s minimálním počtem lidí trpícími Alzhaimerovou chorobou na světě. Obydlí jsou zde rozložena v terénu, a proto se místní dennodenně pohybují. Zahradničí na strmých kopcích nebo docházejí za svými sousedy. S nimi pak u sklenky vína hrají společenské hry. Ikarijci pijí také čaje z bylin a po obědě dodržují siestu, která výrazně napomáhá ke snížení hladiny kortizolu (stresového hormonu).


Co mají místa společného?

Profesor Büttener na základě výzkumu vytvořil seznam devíti návyků, které mají lidé ze sledovaných oblastí společné. Pomocí přednášek, kurzů a tématických projektů se snaží tento přístup k životu vštípit i do našich moderních životů. Říká: “Neexistuje žádná pilulka nebo krém na dlouhý a vitální život, vše je o tom, jak k životu přistupujeme a jaké zvyky a návyky máme.” Lidé ze sledovaných oblastí našli ty nejlepší a Büttener je přináší i mezi nás ostatní. Jeho cílem je vytvoření umělých Modrých zón po celém světě a snaha o jejich globalizaci.


Přirozený pohyb

Všichni účastníci výzkumu se pravidelně a především přirozeně pohybují. Zahradničí, starají se o zvířata, své blízké a chodí na procházky. Rozhodně zde nenajdete trénovaného sportovce, který by trávil hodiny v posilovně. Přirozený pohyb prospívá naší mysli a udržuje naše tělo v dobré přirozené kondici.


Smysl života

Všichni dotazovaní cítí ve svém životě smysl, mají chuť do života a každé ráno se těší na nový den. Tyto pocity prokazatelně prodlužují život a mají značný vliv na dlouhověkost.


Mentální odpočinek

Obyvatelé všech sledovaných oblastí mají své rutinní metody, jak si plně odpočinout, a to například při procházce nebo za pomoci odpolední siesty. Správný odpočinek brání vzniku dlouhodobého stresu a redukuje ten krátkodobý. Díky odbourávání stresu organismus stárne pomaleji a výrazně méně vznikají závažná, mnohdy smrtelná onemocnění. Naše tělo a mysl denní odpočinek potřebuje a samo si o něj řekne. Pokud cítíme, že jsme přepjatí a unavení, dopřejme si jej.


Pravidlo 80%

Lidé z Modrých zón jedí střídmě. Jídlo servírují na malé talíře a dodržují pravidlo 80%. Nezatěžují tak zbytečně svůj organismus a udržují si optimální váhu.


Lehká strava

Kromě množství potravin, záleží také na tom, čím se lidé stravují. V jejich jídelníčcích se objevuje spousty ovoce, zeleniny a luštěnin. Potraviny, které konzumují jsou čerstvé a vysoce kvalitní a to díky domácímu pěstování. Obyvatelé Modrých zón se vyhýbají sladkému, přebytečnému množství sacharidů a masa. Dodržovat tyto stravovací návyky je podle Büttnera klíčové ke správnému fungování těla a pro udržení vitality.


Víno

Většina sledovaných pije víno a to i několikrát týdně. Alkohol konzumují s přáteli v malých dávkách. Pokud je víno správně dávkované, má dobrý vliv na náš organismus.


Sounáležitost

Mnoho z obyvatel se také schází minimálně čtyřikrát do měsíce, a to z náboženských důvodů nebo jednoduše pro udržování dobrých vztahů se svými sousedy. Pravidelný kontakt s našimi přáteli a známými z okolí nám dává pocit sounáležitosti a začlenění ve společnosti, což přirozeně patří mezi pozitivní vlivy na naši psychickou pohodu.


V kruhu blízkých

Lidé z Modrých zón se celý život pohybují v kruhu své rodiny. Společně se pravidelně schází na večeře, řeší důležité životní situace a rodina jim je také zdrojem radosti a zábavy. Rodinné zázemí je důležité nejen pro nás, ale slouží také jako předpoklad pro vytvoření nové a stabilní generace.


Dobrá společnost

Společnost ve které se tito lidé nachází je dobře naladěná a podobně smýšlející jako oni samotní. Nalezení podobné skupiny lidí, která nám bude blízká ve své životní ideologii a se kterou se cítíme dobře, vede k pocitu štěstí a bezpečí.


Zdroje

www.bluezones.com

Zajímá tě nae? Odebírej náš feed a objev toho více