Máš účet a chceš se přihlásit?

5 skvělých věcí, které nám poskytly sociální sítě

Fenomén sociálních sítích nepochybně posunul v komunikaci celou společnost dopředu. Při jejich vzniku společnost obdivovala význam propojení i vzdálených kontaktů, které jsme doposud využívali jen sporadicky nebo vůbec. Propojení našich běžných dní a zážitků nám dalo přehled, vhled a často také pochopení situací, o kterých jsme před online dobou neměli ani tušení.

Co si lidé myslí

Díky komentářům, hashtagům, skupinám, které vznikly nejen v důsledku nějaké konkrétní veřejné nebo politické situace, si umíme konkrétně představit, jaké názory rezonují ve společnosti. Komentáře pod příspěvky nás často zcela intuitivně nutí přemýšlet o vlastním stanovisku a podněcují nás v hledání dalších informací o tématech, a co je nejdůležitější, snažíme si vyhranit vlastní názor nebo se připojit k jedné či druhé názorové skupině. To samozřejmě neznamená se vždy vyhranit správně nebo pravdivě. Ale co je podstatnější než správný názor, je to, že se učíme chybovat, mýlit se, souhlasit, hledat společný základ a především pídit se po tom, s čím se ztotožňujeme. To je pro utváření osobnosti velmi podstatné. A to především pro mladé lidi, kteří se na sociálních sítích pohybují největším procentem.

Easy business

Snadná a dříve velmi nákladná reklama na propagaci jakékoliv služby nebo produktu se změnila příchodem online marketingu. Sociální sítě nabídly v podstatě variabilní možnost propagace téměř čehokoliv za relativně nízké náklady. Reklama v rádiu nebo televizi byla dostupná především pro fungující velké společnosti s kapitálem, což si ty malé a začínající jednoduše nemohly dovolit. S rostoucími uživateli na jednotlivých sociálních platformách se zároveň zvětšoval zcela nový prostor, kde jejich uživatelé začali trávit nemalé množství času. Z počátečních obav ohledně zahlcení reklamou se stala pro mnohé uživatele příležitost pro nastartování vlastního byznysu, a to ať už se jednalo o šití dětského oblečení, gastronomickou provozovnu nebo řemeslné služby. V posledních několika letech jsme tak svědky rozšiřování jak “Mikrobyznysů”, tak těch zpočátku menších, které si třeba i díky sociálním komunitám našly své investory a vytvořily milionové či miliardové IT produkty.

To jsem já

Práce s naší vlastní identitou, kterou propagujeme na svých profilech, je ukázkou toho, co chceme vzkázat světu tam venku. Čím si přejeme být, a to i v kontrastu s tím, kým doopravdy jsme. Idealizace profilů je často kritizována, a to zcela oprávněně. Sdílení pouze šťastných okamžiků, používání filtrů a vyhledávání míst, které jsou pro fotografie a příspěvky populární, je správně vnímáno jako jistý klam. Ovšem snaha o řekněme hezký obraz sebe samých je pozitivní vlastností nezískanou se vznikem sociálních sítí. Ta už tu s námi byla dávno předtím. Tehdy se tímto „profilováním“ nejvíce stávalo vystupování na veřejnosti, účast na společenských akcích, oblékání, způsob komunikace a prezentování sebe při přímém kontaktu s ostatními lidmi. To samozřejmě nezmizelo, jen mnohem jednodušším způsobem pro sebeprezentaci je modifikovatelný prostor na našich profilech.

V průběhu času mnozí možná zjistí, co je to skutečné krásno, které vyhledáváme a snažíme se vložit do svých životů. A pokud to bude skrze uvědomění, že hezký profil na sociálních sítích to není, pak je to jedině přínosné. Zjistit, po čem toužíme, nebo čeho v životě chceme dosáhnout, nebo co se nám líbí, je cesta. Sociální síť nám může umožnit po nějakou dobu zkoumat, co to vlastně doopravdy pro každého z nás znamená.

To jsem nevěděla

Mezi povrchními a plytkými účty jiskří i ty, které mají co říct. Od bystrých a zajímavých myšlenek, po edukační a vědecké materiály, se můžeme dozvědět neměřitelné množství informací, které jednoduše obohacují náš běžný každodenní život. Proto tolik záleží na vašich sledovacích kanálech. Zkuste si najít čas, abyste pročistili svůj “follow list” a smazali nepotřebné profily, které vám nejspíš berou jen čas a nepřináší nic dobrého. Ponechte si jen ty, které vás informují o něčem novém, témata, která vás zajímají a o kterých se rádi dozvídáte něco nového. Přestaňte stalkovat bývalé svých bývalých a odpusťte si nepříjemné pocity, které ve vás některé profily zanechávají. Vytvořte si ze svého kanálu příjemné a inspirativní místo.

Taky si to myslíš?

Možnost být součástí skupin na sítích může přinést pochopení, porozumění a především tolik potřebnou sounáležitost. Tematické komunity se společnými zájmy často pořádají setkávací akce, kde se lidé mohou vzájemně poznat a najít společnou řeč. Právě díky sítím je velmi snadné najít podobně smýšlející lidi, které spojuje ať už cestování, plemena psů, čtení knih, turistika, lyžování, a tak dále. A přesně od toho by sociální sítě měly být, a z toho důvodu také vznikly. Daly možnost najít ta spojení, která hledáme, abychom se poradili, nasdíleli s jinými lidmi zkušenosti, ve kterých existuje společný základ a umožnily nám rozšířit naše zájmy a koníčky nebo vzdělání.

Samozřejmě. Sociální sítě mají i svou odvrácenou stranu. Ostatně jako všechno, co souvisí se společností jako takovou. Charakter člověka také není jednobarevný a díky liberálním, nebo řekněme svobodným podmínkám používání soukromých platforem, se v digitálním světě prolínají různé charaktery, názorové argumenty a emoce, které k nám přirozeně patří. Abychom se i ve virtuálním světě cítili příjemně, je nezbytné si vytvořit takové prostředí, které nám bude vyhovovat, chovat se v tomto prostoru zodpovědně a vědomě. Tak jako v reálném životě, kde jednoduše nelze souhlasit s každým, koho potkáme v tramvaji, v kavárně nebo třeba v práci.

Zajímá tě nae? Odebírej náš feed a objev toho více