Vztahy na pracovišti: 5 rad, díky kterým se budete v práci cítit lépe

autor: | Čvn 17, 2023 | Motivace, Vztahy a komunikace

Ne nadarmo se říká, že bychom měli oddělovat práci a život, jenž žijeme ve svém volném čase. Vztahy na pracovišti mezi kolegy a osobní vztahy nejsou totéž. V obou světech se totiž uplatňují jiné zákonitosti. V práci je potřeba pracovat podle určitých pravidel a procesů, které plníme pro peněžní odměnu a pro své vnitřní ambice. Jsme orientováni především na výkon, výsledek nebo případně na profesní rozvoj. V osobním životě pak plníme zcela jiné potřeby. Jsou jimi láska, přijetí, důvěra, sounáležitost, odpočinek, zábava nebo záliby. Je dobré obě role rozlišovat a neplést si, které z potřeb můžeme na tom či onom místě získávat.

Vztahy na pracovišti se neustále proměňují

Pracovní kolektivy bývají různé. Ve všech však platí pravidlo, že jsou složeny z různých typů osobností a pracovních přístupů. Jeden z kolegů může být efektivní, důsledný, ale méně přátelský, druhý může být línější, klidnější, za to si s ním můžete více rozumět po osobní stránce. Tak či onak máme tendenci druhé hodnotit a srovnávat. Můžete si být takřka jistí, že srovnávají i ostatní. Pokud mezi vámi a kolegy vznikne pracovní nebo osobní problém (většinou se jeden přelévá do druhého) je třeba pamatovat na hlavní pravidlo – žádný kolektiv není dokonalý a každý jeho člen má o jeho dokonalém fungování jinou představu. 

Jinými slovy, to, co motivuje v práci vás, druhého může naopak demotivovat. Vezměte si následující příklad: kolega, který je výkonný v kritických situacích, jež vyžadují dobré organizační schopnosti, kreativní myšlení a rychlou reakci. Pro jiného je opakování právě takových situací nadměrným stresem a proto se projeví sníženým výkonem. Stejné je to v kolektivu. To, co vyhovuje jednomu, druhému může být nepříjemné. Abychom lépe pochopili, proč v kolektivu vznikly potíže, je dobré si uvědomit vzájemnou odlišnost a v rámci zdravých mezích, které máme také každé jinak nastavené, ji přijmout.

Veřejné tajemství č. 158

Pravidlo číslo dvě zní – důvěřuj s obezřetností. Je příjemné a úlevné mít mezi kolegy důvěrného přítele. Nezapomínejte však na oddělování kariéry a osobního života. Lidé se v práci se mohou měnit, stejně jako jejich role. Kolektivy jsou živým organismem a doba, kdy jste k někomu měli blízko, se může proměnit. Ze všech vašich tajemství se pak mohou stát veřejné řeči. Drby a klepy probírané u kafíček v kuchyňkách a v plytkých debatách u oběda, jsou na světě a můžou vám záhy ublížit. Je proto dobré důvěřovat a umět se otevřít, ale mít zároveň na paměti, že se vaše důvěrnosti mohou dostat i k dalším kolegům.

Znáte svou Achilovu patu?

Nepříjemnosti, které pociťujete v rámci vztahů na pracovišti mají jednu obří příležitost – můžete se s nimi naučit pracovat tak, že vás v budoucnu nemusí tolik nebo dokonce vůbec trápit. Situace a chování, které nás dokážou naštvat nebo vyvést z míry bývají často jedním velkým zrcadlem našich strachů nebo očekávání, které na sebe nebo na své okolí klademe. Neschopný šéf nás může vytáčet kvůli našim vnitřním ideálům o autoritách, vyzývavá a sebevědomá kolegyně může provokovat naše vlastní vnitřní pochybnosti, arogantní a odtažitý vedoucí může zvýrazňovat naši touhu po uznání a pozornosti. Je dobré si všímat, co nás provokuje nebo mrzí a podívat se na reakci více do hloubky. Práce na našich citlivých místech nás posiluje a posouvá dál nejen v kariéře, ale také v osobním životě.

Pomluvy, drby a klepy na pracovišti

V konkurenčním a mnohdy i intrikářském pracovním prostředí se můžeme velice rychle dostat do víru pomluv nebo nepříjemných poznámek. Je dobré se proti lstivému lidskému chování obrnit. Pomluvy jsou totiž často běžnou součástí jakéhokoliv kolektivu. Zdravý nadhled je jedním ze způsobů, jak si je nebrat příliš osobně. Pomáhá zaměřit se na osobní život a vztahy, které máme mimo práci. Ty jsou totiž skutečně důležité, a pomáhají nám neurčovat svou vlastní hodnotu podle toho, jak jsme nebo nejsme oblíbení mezi pracovními kolegy. Jak už totiž bylo řečeno, lidé se mění a s nimi i celkové prostředí v kolektivu. To, co dlouhodobě můžeme pěstovat, jsou právě mezilidské vztahy mimo profesní okruh lidí. Svobodnému přátelství totiž neprospívá konkurenční a na výkon orientované pracovní prostředí.

Šikana na pracovišti

Na pracovišti se bohužel můžeme setkat i s mobbingem nebo bossingem (šikana ze strany kolegů nebo nadřízených). Jedná se o chování, které se projevuje skákáním do řeči, zadáváním nesmyslných úkolů, snahou znepříjemnit život oběti, ponižováním nebo vysmíváním. Může být velmi těžké si takovou zkušeností projít. Řešení je však hned několik.

  1. Řešte situaci s nadřízeným, kterému důvěřujete
  2. Řešte situaci na personálním oddělení
  3. Konfrontujte agresory napřímo a dejte najevo svou nelibost
  4. Odejděte ze zaměstnání

Ať už se rozhodnete řešit nepěkné chování ze strany kolegů jakkoliv, hlavní je ho nestrpět a nezůstat pasivním. Šikana a další agresivní chování vám může pomoci k jednomu, a tím je nastavení svých vlastních hranic. Tam, kam druhým dovolíte zajít, tam většinou skutečně dojdou. Schválně se zkuste zamyslet nad svými hranicemi. Chová se k vám někdo v okolí opakovaně tak, že je vám to nepříjemné? Pokud ano, dali jste mu někdy najevo vaše pocity nebo chování trpíte? 

Hranice mají i další funkci. I když je nevyslovíte, jsou vidět. Promítají se totiž do vaší vnitřní stability, neverbální komunikace, a tím pádem také do vašeho jednání a sebedůvěry. Tím, že si řeknete “tady už dost”, pracujete na utvářené vlastní hodnoty.

Špatný pracovní kolektiv nebo těžké firemní prostředí dokáže dlouhodobě snižovat chuť do práce až může vést k vyhoření. Pamatujte však také na svůj vlastní přístup, kterým můžete v kolektivu přispět a v neposlední řadě na přijetí a respekt k odlišnostem, které měnit nedokážete. Nezapomínejte se koncentrovat na sebe a abyste se dokázali posouvat, uvědomujte si své slabé stránky a pracujte na nich.