Máš účet a chceš se přihlásit?

5 kroků, které umožní změnit nežádoucí chování a cítit se tak lépe

Ovládá vás v některých situacích vztek nebo strach a následně litujete, jak jste se zachovali? Chtěli jste někdy vrátit zpátky to, co jste řekli? Chcete mít na sebe a ostatní lepší vliv a cítit se tak šťastněji a klidněji? Toužíte změnit vaše vlastní reakce nebo vytvořit nové?

Všeobecně platí pravidlo, že druhé nelze měnit. Jsme-li nespokojeni s chováním našeho partnera a zasnažíme se o změnu, často se dostáváme do konfliktu s nahromaděnými výčitkami a hádkami. Většinou to jediné, co se nám podaří, je získat vztek a nabýt zoufalství. Pokud je pro nás chování našeho partnera neúnosné, časem ho vyčerpáním opouštíme nebo hledáme kompenzaci v jiných vztazích.

Co když ale chceme změnit sami sebe? Co když nám vadí nějaké reakce nebo postoje, které zaujímáme vůči sobě nebo vůči okolí? Můžeme se změnit? Odpověď je ano. Prvním krokem je totiž touha po změně.

Takhle mi to vadí

Některé naše reakce a chování vyklíčily v mládí a dětství. Každý z nás používá nevědomé vzorce chování, které mohly kdysi fungovat, ovšem dnes už nám jsou spíše na obtíž. Může být těžké je na první pohled odhalit, ovšem jasným signálem jsou nepříjemné pocity z nekontrolovaného chování, které si posléze můžeme vyčítat a zpětně je negativně analyzovat.

Chci z toho mít dobrý pocit

Uvědomit si, že si pomocí vlastních reakcí sami sobě škodíme, je sice prvním, za to největším a nejdůležitějším krokem. Pokud víte, co je příčinou úzkosti z vašeho chování, vraťte se v myšlenkách do oné konfliktní situace a představte si pocit, který byste chtěli mít, až znovu nastane. Je to pocit vítězství, klidu, radosti nebo lásky?

Jak by to šlo jinak

Pokud chceme změnit něco zautomatizovaného, je třeba to udělat systematicky a vědomě. Zapojte představivost a vymyslete, jak by se dala situace prožít tak, aby nám nepřinesla konflikt. Jak se chovat a vyjádřit se, abychom si neuškodili. Cílem není odcházet plný radosti. Cílem je odcházet bez vzteku a agrese.

„Pokud se nechystáš říct něco milého, neříkej raději nic.“ — autor neznámý

Vyhledej nebo simuluj situaci

Nyní můžeme otestovat, co jsme vymysleli. Čekat na naší konfliktní situaci, až se znovu vynoří, je jako být neustále připraven, že na nás někdo vyskočí a poleká nás. Pokud si tuto situaci můžete ‘uměle’ vytvořit sami, připravte se, vyvolejte ji a projděte si jejím průběhem jako byste se dívali na filmový děj. Všímavě a pozorně.

Oba příklady jsou gender neutral. Pro čitelnost jsou podány z role ženy a z role muže.

Ty s ní něco máš

Máte-li například problém se žárlivostí a přitom vnitřně víte, že partner je vám věrný, otevřete s ním třeba poslední debatu o kamarádce, se kterou se vyfotil na firemním večírku a místo výčitek a útočných domněnek o tom, že spolu určitě něco mají, můžete říct, že ty šaty, které má na sobě jsou moc hezké a že podobné byste si chtěla koupit (je li to pravda) nebo se můžete zeptat, jaký byl na akci program, jakou hráli v baru hudbu nebo co dobrého k jídlu partner snědl. Vneste do zabředlých konfliktů jiné výrazy, tóny a perspektivy.

Při změně vašeho chování, vás přítel může podezřívat ze lsti, ovšem pouze opakováním se mění to zaběhlé. Pokud bude všímavý i on, časem pozná, že se jednoduše snažíte konflikty odstranit nebo je zmírnit. Důležitá je upřímnost a dále věrohodnost tvrzení. Všímejte si jiných skutečností než těch, které vás vyrušují.

Neumím vyjadřovat své emoce

Jste li někdo, kdo má problém s odměřeným chováním a okolí vás vnímá jako člověka, který neprojevuje navenek tolik pocitů a emocí, můžete přijít za libovolným kolegou či kamarádem a vyprávět mu cokoliv zajímavého z minulého dne. Popište alespoň jeden svůj pocit. Nároky na svůj výkon ponižte, ať vám je situace příjemná co nejvíce a postupem času můžete přidávat na intenzitě.

“Když jsem šel včera spát, díval jsem se na dokument o Elonu Muskovi. Naprosto mě ohromilo, jaký je to člověk!”

Vyhodnocuj

Napište si na papír ‚staré chování‘ a ‚nové chování‘ a pod každý nadpis sepište v bodech, co vám konkrétní reakce přinesla. Ať už v pozitivním nebo v negativním ohledu.

Staré chování

hádky | úzkost | partnerovo odměření

Nové chování

dobrý pocit | partnerova přízeň  | lepší pochopení situace

Opakuj

Změna nastává téměř okamžitě. To, co ji udržuje naživu je konzistence nebo li pravidelnost. Časem se s novým chování sžijete a budete reagovat plně automaticky. Nenechte se odradit tím, že se reakce nečekaně a nekontrolovatelně vrátí. Je to naprosto přirozené. Dlouho zakořeněné a emočně silné vzorce mají tendenci setrvávat a vracet se. I na to platí pravidlo opakování. Čím déle a častěji opakujeme, tím dříve a lépe měníme nastavení našeho jednání.

Hodně štěstí v práci na lepší spokojenosti!

Zajímá tě nae? Odebírej náš feed a objev toho více