Užitečné organizaceLa Sophia

Pomoc talentovaným dětem

La Sophia je charitativní společnost, kterou aktivně podporuje její zakladatelka Yvetta Blanarovičová. Cílem je pomoci talentovaným dětem z dětských domovů a sociálně slabších rodin. Organizace pořádá různé akce pro veřejnost a aktivně se snaží pozitivně ovlivnit budoucnost dětí. V první řadě se jim snaží zprostředkovat nástroje na jejich rozvoj.ROSA

Pomoc týraným ženám

Jedná se o neziskovou organizaci, která pomáhá fyzicky a především psychicky týraným ženám a jejich dětem. Organizace poskytuje bezplatné osobní i telefonické poradenství. Poskytuje právní gramotnost a dokonce disponuje azylem pro matky i jejich děti na anonymních místech pro maximální pocit bezpečí.Člověk v tísni

Poradenství ve finančních potížích

Jedna z největších a nejdéle působících neziskových organizací u nás. Působí v tuzemsku i  v zahraničí. Podporuje lidská práva a humanismus obecně. Cílem organizace je společnost informovat a otevřít. Poskytuje poradenství a konzultace při řešení dluhů, exekucí, shánění bydlení nebo práce, pomáhá se vzděláváním dětí. Spolupracuje s velkým počtem dobrovolníků. Na webu nabízí nabídku pozic, které poptává.Potravinové banky

Proti plýtvání jídlem

Jedná se o neziskové organizace, které získávají potraviny, které by již dále nebyly využity a současně je zavážejí do různých charitativních organizací. Jídlo se tak dostává k postiženým lidem, dětem, bezdomovcům nebo seniorům. Potraviny získávají od potravinových řetězců, pěstitelů a dalších dodavatelů.Nadační fond pomoci Karla Janečka

Pro oběti podvodů a byrokracie

Podpora při těžkých životních situací spojené se zdravím nebo tragickou událostí

Karel Janeček je jedním z nejzásadnějších filantropů v naší zemi. Díky němu vznikla i nadace pro podporu lidí v nouzi. Pomohla například dětem bez domova, rodinám při úmrtí člena rodiny nebo dětem, kteří potřebují nákladnou zdravotní péči. Současně nadace bojuje proti byrokratickému systému a upozorňuje na jeho zátěž a neefektivnost.