Máš účet a chceš se přihlásit?

Linka bezpečí: děti potřebují více péče, témata jsou mnohem složitější než v minulosti, rodiče se radí o výchově


Tematika sebevražd, sebepoškozování, depresí, úzkostí a dalších psychických poruch patří k pěti nejčastěji řešeným problémům na Lince bezpečí. V kontextu těchto témat je potřeba věnovat dětem více času, proto se prodloužila průměrná délka hovoru. Linka bezpečí také navýšila kapacitu interventů meziročně o 16 %.

„V roce 2023 jsme odbavili přes 100.000 kontaktů. Pokračuje setrvalý výrazný nárůst tematicky obtížnějších hovorů, nejčastěji z oblasti psychických potíží. U tematiky sebevražd jsme zaznamenali meziroční nárůst o 33 %, u sebepoškozování o 54 %. O 60 % vzrostl počet intervencí, tj. situací, kdy v zájmu klienta kontaktujeme další instituce“, uvedla Kateřina Lišková, vedoucí odborných služeb Linky bezpečí.

Klienti na Lince bezpečí dále řešili potíže v rodinné komunikaci a vztazích s vrstevníky. Ve srovnání s rokem 2022 byl zaznamenán nárůst např. i u tématu šikany ve škole (o 13 %), poruch příjmů potravy (o 12 %) či tělesného týrání (o 14 %). Děti se na Linku bezpečí obracejí i v případě kyberšikany či obtěžování cizí osobou v on-line prostředí.

„Děti stále více upřednostňují on-line komunikaci (chat a e-mailové poradenství). Touto formou většinou řeší témata, o nichž se špatně hovoří, například sexuální zneužívání. Kromě poradenství v rámci našich krizových služeb měly děti možnost získat informace i ve webové poradně, která je na www.linkabezpeci.cz. V roce 2023 jsme zaznamenali 54 000 návštěv webové poradny, což vypovídalo o schopnosti dětí nacházet si užitečné informace“, dodala Kateřina Lišková, vedoucí odborných služeb Linky bezpečí.

Růst psychických potíží u dětí potvrzují i samotní rodiče, kteří nás kontaktují na Rodičovské lince. Ta v roce 2023 přijala 2757 kontaktů. „Rodiče se na nás v minulém roce nejčastěji obraceli s tématem rodinných vztahů, kde obvykle řešili téma výchovného přístupu k dětem, rozvodu a porozvodového uspořádání péče o děti.

Výrazně zvyšujícím se trendem je téma psychických obtíží u dětí a dospívajících. Oproti minulému roku došlo k nárůstu kontaktů o 19,6 %. V tomto tématu dominuje sebepoškozování, kde jsme zaznamenali nárůst o 12,4 %. Stále více rodičů má potřebu s námi konzultovat míru závažnosti sebevražedných myšlenek u dětí a způsob komunikace s dospívajícími v případě, že se vrací z nemocnice po sebevražedném pokusu.

Téma sebevražedné chování u dětí se zvýšilo o 52 %. V neposlední řadě se setkáváme s nárůstem témat úzkosti a deprese u dětí, které mají často úzkou souvislost s tématem školních obtíží u dětí“, uvedla Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské linky.

Linka bezpečí klade velký důraz na prevenci, která vede k psychické odolnosti dětí a dospívajících a podpoře zvládnutí krizí vlastními prostředky. „V roce 2023 se nám podařilo v rámci projektu Linka bezpečí Naživo proškolit přes 8 a půl tisíce dětí ze základních, středních a speciálních škol. V rámci prevence spolupracujeme i s řadou sportovních klubů. Podcast Na tenké Lince má již přes 150 000 přehrání v podcastových aplikacích a na YouTube. Dětský podcast Utržené sluchátko má téměř 90 000 přehrání. V blogu i nadále přinášíme aktuální témata týkající se výchovy, psychických potíží dětí a dospělých a další témata, se kterými se na Lince bezpečí setkáváme“, uvedla Radka Liebezeitová, vedoucí prevence Linky bezpečí.

Zajímá tě nae? Odebírej náš feed a objev toho více