Kde se vzala, vždy tu byla

Vděčnost je ve společnosti odjakživa. Byla tu i v dobách, kdy se jezdilo na koních, umíralo se na běžné nemoci, za války, před tím, než se vynalezla elektřina a dokonce i tehdy, když ještě neexistovalo internetové připojení.

Ne náhodou je vděčnost součástí všech náboženství a vychází z ní i velmi ohleduplné směry jakými jsou altruismus nebo filantropie. Od roku 2000 je významným hybatelem Pozitivní psychologie, relativně mladého směru v Psychologii jako takové. Pozitivní přístup v psychologii začal vznikat až potom, co se někteří odborníci z řad psychiatrů a psychologů shodli, že je zapotřebí opustit negativní emoce a traumatické příčiny úzkostí a vyzkoušet přesně opačný způsob. Jinými slovy léčit prostřednictvím příjemných prožitků a pomoci pacientům tyto emoce pochopit a objevit.

Jsem ti vděčná

Abychom si upřesnili, o čem je tu vlastně řeč. Vděčností rozlišujeme totiž hned několik. Například můžeme být vděční za něco, co pro nás někdo jiný udělal. Tuto formu vděčnosti charakterizujme třeba jako podmíněnou. Představme si situaci, ve které nám druhý člověk pomohl z nelehké situace. To v nás přirozeně může vytvořit vděk vůči druhému, který plyne ze závazku a pocitu dlužnosti za laskavé chování. Stáváme se tak vděční za pomoc. Právě o této formě vděku v článku hovořit nebudu. Zaměřím se na tu, která není podmíněná ničím a vychází z našeho nitra a ze zdánlivě prostých věcí, které mnohdy bereme jako neměnné skutečnosti, které tak prostě jsou.

Co nás odhání od vděčnosti?

V posledních několika desetiletích je na vzestupu trend nakupovat a vlastnit statky. Od potřeby jít tak zvaně s dobou a měnit rok staré technologie za nové, přes módní trendy, přizpůsobení se na trhu práce, až po komfort bydlení a populární investice nejen do virtuálních měn.

V důsledku digitální doby, inovativních nápadů ze strany nejrůznějších start-upů se dozvídáme, jaké nové podnikatelské záměry vznikají a jaký přínos nebo zlepšení pro společnost jejich služby nebo výrobky mají. Na každém kroku na nás čeká nabídka produktu, který si můžeme koupit a díky propracovanému marketingu také okamžitě zjistíme, jaké jsou jeho benefity pro jeho budoucího uživatele.

V době, kdy si můžeme vyhledat téměř jakoukoliv informaci, od online kamerových záznamů z různých koutů světa, přes návod jak sestavit postel z palet až po kurz asertivity, je velmi snadné vyhradit veškerou pozornost na informace, které jsou nám k dispozici. Jsme jako přecucané houby, které se snaží udržet krok se společností, novými směry v myšlení a zároveň pracujeme na tom, abychom si plnili ať už svoje nebo cizí sny, našli svého vysněného partnera pro život a získali dobrou a perspektivní práci. Tady se prosím na chvíli zastavme. Zhluboka se nadechněte a zeptejte se sami sebe, jestli se cítíte být klidní, spokojení a jestli upřímně víte, co z toho, čemu denně věnujete svou pozornost, je doopravdy vaše.

Právě v hektičnosti dneška je velmi těžké být spokojený. Denně nás může paralyzovat přehršel možností a lákavých snů, které mohou zaslepit skutečnou spokojenost s životem. Snaha o získávání dalších věcí a nových informací, které si ani nejsme schopni zapamatovat, nás nepozorovaně může zbavit každodenních radostí, které jen tak necháváme proplouvat kolem nás.

“Za spokojeností se nemusíme honit, ta je totiž neustále s námi. Jen si jí nevšímáme.”

Jaký to je 

Co se prožívání vděčnosti týče, jde o velmi příjemný pocit. Při procítění vděčnosti se totiž uvolňuje dopamin, který má na starosti radost a euforii. Pro ty z vás, kteří jste vyzkoušeli některé z drog – ano, například kokain má vliv na vylučování dopaminu a proto se jeho uživatelé cítí tak dobře. Bohužel, jen do té doby, než vyprchá jeho účinnost. A dokonce, při častějším užívání, se člověk stává rezistentním. To v některých případech vede ke zvyšování dávky, které může v čase vášnivějšímu uživateli vážně poškodit mysl a organismus.

Nicméně, jak si možná někteří mohou myslet, pocit vděčnosti nepřichází až poté, co vyděláte spoustu peněz, najdete svou spřízněnou duši a vychováte 2 děti. Vděčnost je totiž dovednost, nikoliv důsledek. A proto jí musíme nejprve objevit, abychom ji mohli začít prožívat.

Díky, vesmíre

Prožívání vděčnosti má vážně hodně dobrého. V komunitě pozitivně smýšlejících lidí, kteří se rozhodli věnovat vděčnosti nemálo pozornosti tvrdí, že je nejsilnějším hybatelem všech životů. Podobní lidé, kteří se pohybují často za hranicemi esoterična, by vám dokázali vyprávět o pozitivních vlivech vděčnosti a především o radosti, která jim díky ní přišla do života. A vlastně velice pravděpodobně budou mít pravdu. Když odbočíme krátce do vědy, která se dá překvapivě použít i v testování vlivu vděčnosti na život člověka, existuje velké množství výzkumů, které pozitivní působení prožívání vděčnosti přímo potvrzují.

S vděčností můžeme začít odkudkoliv. Nejsnadněji a zároveň zpočátku obtížněji, ji můžeme najít ve zdánlivě běžných skutečnostech. Vděčnost jde ruku v ruce s všímavostí, která je bohatá na vědomé prožívání přítomného okamžiku. Existuje řada technik, jak ji začít trénovat. Nejčastěji se uvádí každodenní přemýšlení nad 3 konkrétními věcmi, za které jste vděční, přičemž nic neberte jako malichernost. Vše, co vás napadne, se počítá. Uvědoměním si třeba i základní skutečnosti, že jsme naživu, vede k nalezení vděčnosti, například za:

 • možnost se fyzicky hýbat a pohybovat se na jiná místa
 • dýchat čerstvý vzduch
 • možnost vzdělávat se
 • zdravou rodinu
 • mít odvahu ke změně
 • trpělivost
 • prostou přítomnost druhého člověka
 • jídlo
 • komfort
 • možnost svobodně se rozhodovat
 • šťastný okamžik
 • jakoukoliv příležitost, která nás v životě potká

Kromě toho, že si díky vděčnosti můžeme téměř okamžitě začít budovat spokojenější život, kromě nás samotných, ovlivňuje také naše okolí. Vděčnost je totiž vidět a ovlivňuje druhé lidi. Spokojený člověk působí na své okolí pozitivně a přitahuje pozornost ostatních. Vnitřní vděčnost interaguje s lidským chováním a vzbuzuje v druhých vstřícnost, laskavost, klid a zájem. A proto, že vděčnost je naučená, tedy vědomá dovednost, přitahuje stejně smýšlející lidi, kteří poznají, o co se snažíte. Setkání s takovými lidmi vám rozhodně při poznávání vděčnosti pomůže a dobije vám novou energii, která vás posune zase o kus dál, na cestě ke spokojenějšímu a plně prožitému životu.