O projektu

Proč vzniklo NAE

Projekt NAE vznikl na základě stále rostoucího obsahu digitálního světa. Cílem je čtenáře přesunout z povrchu do hloubky a pomoci mu soustředit se na jeho skutečné potřeby a aktivovat je.

Více o projektu

První fáze NAE vznikla koncem roku 2018 jako Instagramový profil. Prvotní myšlenku vytvořila 30 letá rodačka z Prahy, která chtěla především sama sobě dokázat, že na sociálních sítích může být i obsah, který má hlubší smysl a současně bude společnost zajímat. 

Jak je známo, velké stigma Instagramu a dalších sociálních sítí spočívá v příspěvcích, které mladé lidi spíše frustruje, než-li jim pomáhá. Proto jsme se ho rozhodli posílit tento obsah o informace, které budou pro čtenáře užitečnější. Projekt má pomáhat na cestě za osobními vizemi a pěstovat ve společnosti zdravé sebevědomí, pozitivní hodnoty a další přínosné charakteristiky dnešní doby.

Mladí a neklidní

Současně s tím přišla myšlenka natočit video rozhovory s mladými lidmi, kteří se rozhodli podnikat nebo se jinak věnovat oboru, který je zajímá a baví. Smyslem je inspirovat společnost a mladou generaci především. Jedním z cílů je více přiblížit samostatnou činnost a ukázat, jak je přínosné pro život člověka dělat to, co ho baví a hlavně — že je možné se tím živit.


NAE je zkratkou latinské věty „Natura absoluta est.“ Spojení představuje přírodu nebo přírodní povahu jakožto absolutní, ucelenou, dokonalou a nejvyšší hodnotu bytí jako takového.