Máš účet a chceš se přihlásit?

V zodpovědnosti je moc, tak proč se od ní snažíme utéct?

K zodpovědnosti nás nikdo dotlačit nemůže. Vychází totiž z našich vlastních rozhodnutí. Často se k ní dopracujeme v průběhu našeho života. Proč jí potřebujeme k naplněnému životu a čím to, že máme tendence od ní dávat ruce pryč? V prvních letech života na nás mají vliv především naše rodiče, kteří nás mohou zodpovědnosti naučit a nebo přesně naopak. Co to vlastně je zodpovědnost a jak v ní můžeme vidět něco prospěšného?

Nedopalek nevzplane

Zodpovědnost plyne z uvědomění, že moje činy a rozhodnutí mají moc, tedy mají vliv na další události a děje. Často ji vnímáme jako povinnost nebo nějaké omezení. Asi už tušíte, že tak tomu není. Zodpovědnost je součástí našich každodenních životů a jednání. Kdyby neexistovala, vypadal by svět docela jinak. Odhozený nedopalek by nevzplál mezi novinami zmačkanými v koši, úder pěstí by soupeře nebolel a kdybychom někoho urazili, pokrčil by dotyčný rameny a prostě by odešel. Stejně tak bychom byli ochuzeni o příjemné následky. Darovaná kytice by nikomu radost nepřinesla, podpora by druhému neulevila od potíží, a pokud bychom darovali peníze na dobročinné účely, nikomu by nepomohly. Takový by byl svět bez následků a reakcí.

To, jak přistupujeme k zodpovědnosti plynoucích z našich jednání, souvisí také s morálními a etickými zásadami. Jaké věci vnímáme jako normální, dobré či špatné? Pokud víme, že naše chování má vliv na další jevy, stáváme se vědomým hybatelem ve vlastním životě a v životech našeho okolí.

Dětství bez následků

Možná se bojíte, že něco pokazíte nebo se o něco pokusíte a nedopadne to dobře. Možná máte strach, že už tak prekérní situace by se mohla ještě více zhoršit. Nepochybně se může stát cokoliv. Namísto strachu byste však měli následovat něco jiného, a tím je důvod, pro který chcete konat. Převzít zodpovědnost je ale především o schopnosti umět učinit rozhodnutí, je o schopnosti adaptovat se na změnu a především je o touze posunout se v našich životech zase o kus dál. Zkuste se podívat na zodpovědnost jako na vědomý pocit moci, který nás dennodenně ujišťuje, že vše, co uděláme, reaguje dál a dokáže proměnit skutečnosti na jiné. Zodpovědnost je jen naše. Tudíž nás k ní nikdo nemůže přinutit. Vychází z našich přesvědčení a hodnot, které uznáváme.

Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Říká se. Jako životní krédo bych to nikomu nedoporučila. Vzdát se zodpovědnosti je jako říct: „Nic, co udělám, nemá žádný vliv.“ nebo „Nechci činit nic, co by mi pomohlo ke změně.“ Zní to hloupě? Ale právě o tom zodpovědnost je. O svobodě rozhodnutí a o moci ovlivnit svůj život tak, jak nejlépe to dokážeme, s možnostmi, kterých se nám dostává. Z výchovy a dětství jsme si možná vytvořili ze zodpovědnosti povinnost. Jde ale o mnohem víc. Rovnice zodpovědnost = povinnost funguje jen jako zkratka poháněná strachem nebo leností.

Když to nezvládnu, jsem nula

Z rozhodnutí, o kterých víme, že mohou mít větší či menší následky, máme často strach. To, čeho se ve skutečnosti tolik obáváme, jsou možná selhání. Stát se to může. Nikoliv, že selžeme, ale že se to nepodaří. Co je ale důležitější, než to, že se nám to nepovedlo, je proč jsme to udělali. Je důležité znát důvody našich jednání, je dobré mluvit o „proč“. Proč? Protože právě naše vnitřní motivace jsou hybatelem našich rozhodnutí. Pokud je utlumíme obavami z možného selhání nebo strachem, odpoví nám nespokojeností a lítostí.

Pustím si Netflix, dám si skleničku a na všechno zapomenu

Kromě obav je tu ještě jeden vliv, který nám brání vykročit za našimi touhami, a tím je naše pohodlnost. Nedovolte svému prokrastinujícímu a flegmatickému já, aby vás donutilo prospat život. Není nic smutnějšího, než žít život, který jsme nikdy žít nechtěli jenom proto, že jsme byli líní.

Některá rozhodnutí jsou náročná, ale pamatujte, že ty nejsilnější zkušenosti nám přinášejí největší zážitky a poznání pro autentické naplnění naší existence, po kterém toužíme, a troufnu si říci, že my všichni do jednoho.

Napište si 3 věci, kterých chcete dosáhnout, vypněte Netflix, Instagram a jděte hledat cestu k jejich naplnění. Nemusíte otáčet svůj život o 180 stupňů ze dne na den. Plánujte si změnu po malých krůčcích. Čím větší zodpovědnost z vašeho jednání vyplyne, tím více se naučíte z vlastních zkušeností, stanete se silnějšími a posunete se zase o kus blíže ke svému cíli.

Zajímá tě nae? Odebírej náš feed a objev toho více