Máš účet a chceš se přihlásit?

Hluboká práce

Calvin Newport je akademik a spisovatel. Vydal v minulosti řadu publikací, kde se věnoval otázce vlivu technologií na život a pracovní výkon dnešního člověka. Kniha „Hluboká práce“ se stala v krátké době bestsellerem v USA a mezi přední prodeje se začlenila i v dalších zemí světa. Proto vám přinášíme z této knihy to nejdůležitější.

V našem současném dynamickém světě je čím dál více obtížné udržet pozornost a soustředit se na jeden podnět. Býváme rozrušováni sociálními sítěmi, telefonáty, SMS zprávami a naše produktivita ruku v ruce se soustředěností přichází k újmě. Nejsme tak schopni odvádět kvalitní práci, dosahovat vytyčených cílů a přisuzujeme důležitost nepodstatným věcem.

Kvůli neznalosti způsobu, jak docílit maximální soustředěnosti, tak často ztrácíme pracovní pozice, upadáme do pocitů méněcennosti a připadá nám, že všichni kolem jsou daleko lepší, úspěšnější a mnohem schopnější, zatímco my, i přes všechnu svou snahu, žádné výsledky nemáme.

Naštěstí se touto problematikou zabývá akademik Cal Newport, který ve své knize popisuje, jak se stát jedním z úspěšných a kvalitně pracujících jedinců se schopností soustředěně a kvalitně pracovat. Postup, jak toho docílit, shrnul do své knihy. Rozhodla jsem se vám z ní vybrala to nejdůležitější.

Pozorností k úspěchu

Klíčovou složkou našeho úspěchu či neúspěchu je pozornost. Ta úzce souvisí s kvalitou práce. Pokud se soustředíme pouze povrchově – mělce, vykonáváme takzvanou mělkou práci. Tento typ práce je velice jednoduchý na zopakování – tudíž je nahraditelný a z hlediska kvality v pracovním procesu (či v jakémkoliv jiném, ve kterém se zrovna nacházíme) nepříliš cenný. Mezi tento typ práce řadíme například odepisování na e-maily nebo účast na běžné pracovní poradě.

Tyto činnosti jsou ale ve skutečnosti pro dosažení našich cílů nedůležité a odrazují nás od toho podstatného, tedy od práce hluboké. Činnost, která nás činí úspěšnými, produktivními, kvalifikovanými experty. Činnost, které musíme věnovat veškerou svoji pozornost, vůli a čas, abychom dosahovali výsledků. Čím více a déle se soustředíme, tím je kvalita a cena naší práce vyšší.

Lidská pozornost je stejně jako například množství naší energie velice omezená. Je úzce spojená s vůlí a dá se trénovat. Je ale také lehce narušitelná a bez toho aniž bychom si to uvědomovali, si jak pozornost, tak i schopnost hluboké práce, kazíme. Jenom kontrola emailu či sociálních sítí už není jen lehké rozrušení. Je to akce, která nás připravuje o hluboké soustředění, tudíž i o naše nejlepší výkony a čas.

Pro osvojení schopnosti hluboce pracovat a naučit se tak eliminovat vnější vlivy, které se nám snaží náš úspěch překazit, potřebujeme znát několik věcí.

Nuďte se

Jedním z předpokladů k získání umu pro efektivní práci je nicnedělání. (O kterém si také můžete přečíst na našem webu; Holandský niksen aneb jak si nicneděláním zlepšit život) Pro mozek je odpočinek velice důležitý. Ve stavu, kdy nemusí vnímat mnoho podnětů najednou, náš mozek přichází na nejlepší myšlenky a produkuje nejhodnotnější nápady.

Ponořte se do práce

Na hlubokou práci si vymezte čas, stejně jako na spánek či oběd. Slibováním sám sobě, že se budete soustředit (někdy, až…), nefunguje. Nejste schopni své sliby splnit až do momentu, kdy si na ně vymezíte přesný čas a prostor. Po dobu, kdy se chcete soustředit odložte mobil, vypněte hudbu, snažte se co nejvíce eliminovat vnější podněty k rozrušení a pak už jen dělejte svoji práci.

Zpočátku vydržíte pracovat hodinu, poté i více. Obecně se udává, že 4 hodiny je maximum a proto se nedoporučuje snažit se dosáhnout delšího úseku. Nepřetahujte se. Hluboká práce je schopnost, která se musí trénovat, ale dbejte na fakt, že lidská vůle a soustředěnost není nekonečná.

Opusťte sociální média

Sociální média mají kromě některých pozitiv, také svá velká negativa. Odrazují vás od práce, nutí nás se porovnávat a hodnotit. Dávají vám iluzi, že pokud nebudete neustále připojeni, něco důležitého vám unikne. Pravdou ale je, že jejich přínos pro váš rozvoj a práci je právě opačný. Nepovažujte tedy vše, co je digitální automaticky za pozitivní, zkuste se na chvíli odpojit. Určete si úseky, ve kterých mobilní telefon či sociální sítě nepoužijete. Ať už se jedná o 15 minut nebo dvě hodiny. Důležitější než jeho délka je jeho splnění tohoto předsevzetí. Trénujete tak svou vůli, která je tolik potřebná pro hlubokou práci.

Zbavte se mělkosti

Pokuste se co nejvíce eliminovat mělké práce. Aniž si to uvědomujete, okrádají vás o čas, energii a v mnoha případech zaplňují až 90% vašeho dne. Přestože nejsou prakticky důležité a často pro život nebývají až tak podstatné, a my jim přesto přisuzujeme velkou hodnotu. Dávají nám pocit falešné produktivity, jelikož náš mozek přemýšlí v kratších časových úsecích. Úspěch ale není práce na jeden týden a proto je důležité si udělat čas i na práci hlubokou, která vám jej doopravdy přinese.

Proč „deep work“ není v kurzu?

Jedním z nepřehlédnutelných faktů zůstává, že ačkoliv se nás moderní svět snaží tlačit k digitalizaci veškeré naší práce, propojování se s kolegy, práci v open space atd., naši produktivitu a kvalitu práce to nezvyšuje. Právě naopak. Obecně platí, že čím více vzruchu je kolem nás, tím je větší pravděpodobnost, že naše pozornost bude narušovaná, často vícekrát než jednou.

Přesto jste o hluboké práci nikdy předtím neslyšeli, nikdo vám neřekl na co by se při práci měl klást důraz, abyste dosahovali nejlepších možných výsledků a dále se zdokonalovali? Tento koncept se velmi zřídka uplatňuje na školách a téměř nikdy v pracovním procesu. Proč?

Protože je to jednodušší. Je jednodušší dělat věci povrchově a zabývat se problémem jen na krátký časový úsek a pak ho třeba pomocí emailu předat někomu jinému. Je jednodušší nutit zaměstnance splnit určitá konečná data odevzdání jejich dosavadní práce. Nenechat je si práci rozvrhnout po svém, zamyslet se nad zadáním.

Mělkou práci je schopen vykonávat téměř každý. V tomto typu práce je kamenem úrazu nahraditelnost a lehká opakovatelnost. To dělá naopak z práce hluboké velice užitečnou přednost a dovednost. A je jenom na vás, u které z nich zůstanete.

Zajímá tě nae? Odebírej náš feed a objev toho více