Máš účet a chceš se přihlásit?

5+1 krok k nalezení práce, pro kterou jste stvoření

Ve společnosti se čím dál tím více mluví o práci jako o životním stylu. Už dávno se z práce stala mnohem důležitější část našich životů než jen ta, která nás živí existenčně a materiálně. Lidé touží po naplnění a smyslu. Vnímáte to stejně? Chtěli byste například kompletně proměnit svůj obor nebo se jen pustit do něčeho, co přesahuje vaše znalosti? Život je tvořen z příležitostí a výzev a my jej definujeme vlastními rozhodnutími.

„Peníze jsou odměnou za práci, práce je odměnou za život“

Naše práce nám dává mnohem víc, než jen pravidelné finanční jistoty. To, proč se věnujeme profesní otázce, je součástí naší identity a jedinečnosti. Proto mnohem více záleží na tom, co vlastně děláme a s jakými lidmi se stýkáme, než kolik peněz nám pravidelně přistává na účtu. To, čím se živíme, nás definuje ve společnosti a současně nám zrcadlí pozici, kterou cítíme vnitřně, životně.

Ze školy do práce

Přechod ze školského systému na trh práce patří v životě člověka mezi důležité milníky. Získáváme lehce odlišnou formu odpovědnosti za náš výkon. Když jsme ve škole neuspěli v testu, směli jsme ho opakovat. Pokud jsme látce nerozuměli, jiní nám poskytli doučování. Pokud jsme se k učivu stavěli laxně, jiní nás dokonce obdivovali a někteří nám i záviděli.

V pracovním procesu je spousta těchto skutečností odlišná. V práci zjišťujeme různé formy trestu za špatně odvedenou práci. I proto se mnohem více obáváme, že uděláme chybu, a to i kvůli chybějícím zkušenostem. V začátcích o práci stojíme především proto, že nám dává společenský statut — zaměstnaného, tedy výdělečně činné osoby. To nám zajistí pravidelný příjem a současně pocit, že jsme se řádně začlenili do společnosti. I proto se v našich prvních zaměstnáních mnohem více zabýváme tím, jak pracujeme, než tím, kde a proč pracujeme.

Až v čase nasbíráme zkušenosti, sebedůvěru a začneme nacházet svou sebehodnotu, většina z nás začne prahnout po práci, která nás uživí a zároveň nás bude bavit a naplňovat. Přemýšlíte o tom, ale nevíte jak začít? To je v pořádku. Přinášíme vám inspiraci.

Hledej tam, kde je vášeň.

Napište si cíle vlastního zájmu

Vezměte si papír a tužku a hned na úvod napište na vrchní část papíru:

“Všechno je možné, pokud si to dokážeme představit.” 

Nyní přistupme k prvnímu bodu. Vypište na papír, jaké schopnosti chcete ve své práci používat, nehledě na to, jestli v nich máte praxi. Přinášíme vám některé pro příklad a inspiraci. Pokud vám některé chybí, dopište si je podle sebe.

komunikace s lidmi | práce v týmu | vyhledávání nových příležitostí | časově jasně strukturovaná práce | administrativa | práce s daty nebo čísly | organizování | plánování | samostatná práce | kreativa a tvorba | design a móda | vedení lidí | kontrola | psaní | prodejní a obchodní dovednosti, přesvědčování | manuální zdatnost | pohybový talent | hudební vjem | péče o druhé (esteticky i duševně) | výtvarné umění | používání technologií

Příklad : práce v týmu, kreativa a tvorba, výtvarné umění, používání technologií 

Vymezte si obor

Který obor vás láká? Kde sledujete trendy a ve kterém odvětví se orientujete? Kromě marketingu, managementu a financí nezapomínejte na obory vědecké, lékařské a umělecké. Existují případy, kdy se děti po svých rodičích začali věnovat tradičnímu řemeslu jako je sklářství, opracovávání kůže nebo truhlářství. Spisovatelé, ilustrátoři, ale také kadeřnice a stylisté se zase řadí do oborů kreativních.

Dnešní svět nabízí kromě nesčetných pracovních možností, také čím dál tím více multi-talentovaných lidí, kteří si obtížně stanovují vlastní směr. To je v pořádku. Je možné obory a schopnosti kombinovat, není však vhodné se jimi nechat zahltit, jen proto, abychom se o něco neochudili. Pokud co nejlépe vydefinujeme svou odbornost, můžeme jí plně rozvinout a dosáhnout tak lepších výsledků.

Příklad : informační technologie, design 

Najděte průsečíky

Co jste si napsali v prvním a druhém bodě? Zapojte volné asociace a vyhledávejte spojení oboru a dovedností, které jste se rozhodli používat ve své budoucí profesi. Napište spíše více alternativ, než méně.

Příklad : grafik digitálních platforem 

Napište, co chybí

K profesi, kterou jste si vymezili napište, co všechno vám chybí k tomu, abyste ji mohli vykonávat. Jsou to znalosti nebo trénink? Je to obojí? Vypište vše, co je zapotřebí zvládat k výkonu konkrétní práce.

Příklad : praxe v grafickém software 

Prvním krokem

Velké úspěchy se nedějí přes noc. Utváříme si je díky práci a řadou předchozích neúspěchů, čili testováním toho, co a jak funguje. Zamyslete se a napište si, co můžete udělat teď pro to, abyste začali plnit chybějící dílky skládačky do začátku vaší vysněné kariéry. Věřte, že možností existuje vždy více než výmluv, proč nezačít.

Příklady :

Vyhledat kurz práce s grafickým software. 

Stáhnout si manuál ke grafickému software a zkusit se naučit sám.

Zeptat se kamarádů a příbuzných, zda-li někdo v grafice pracuje a zda-li mě to naučí.

“Nezáleží na rychlosti, pokud se hýbete dopředu.”

Je dobré si papír po nějakou dobu ponechat a průběžně do něj zaznamenávat. Od chvíle, kdy si definujeme pracovní zaměření a uděláme první krok, můžeme současně sledovat, co jsme již uskutečnili a kam jsme se posunuli. Kroků bude přibývat a váš cíl se bude přibližovat, až se z něj stane skutečnost, po které toužíme.

V závěru vám přikládám odkaz na 3 minutový test osobnosti, který vám pomůže najít profesi, ke které máte dispozice.

Test profesní stránky osobnosti

Test osobnosti

Zajímá tě nae? Odebírej náš feed a objev toho více