Markéta Bartecká
#video #novinky a akce #články

Isaac Lidsky je slepý. Od mládí trpí vzácnou genetickou poruchou, která ho postupně zcela připravila o zrak. Na TEDSummitu přednesl úspěšný projev, kde publiku výborně zprostředkoval svou zkušenost, která mu "otevřela oči" a ozkoušela jeho předsudky a domněnky. I proto je přesvědčen o důležitosti boření strachů a mýtů, které si nosíme v mysli a limitují nás v rozvíjení našeho potenciálu.