Markéta Bartecká
#novinky a akce #kalendář

Přednáška vás uvede do zásad zdravé psychohygieny a dozvíte se, jak správně pečovat o svou duši za pomocí relaxačních technik. Pokud vás zajímá, jaké jsou možnosti odborné pomoci v případě duševních obtíží. Akce je přínosná pro širokou veřejnost, včetně studentů, kteří si mohou osvojit metodiky práce se stresem při zkouškovém období.

Kde : Lékařská fakulta v Plzni — Univerzita Karlova (Modrá posluchárna)

Kdy : 17. květen 2019 | 11.30 — 13.00 hodin

Vstupné zdarma