Markéta Bartecká
#články

V průběhu 21. století se mezi základní znalosti moderního člověka začlenili vědomosti o vědomí a podvědomí (uvádí se také nevědomí). Už víme, že v naší mysli existuje část, kterou ovlivňujeme na základě vědomých rozhodnutí a také ta, která v pozadí zasahuje do našich jednání a reakcí. V té druhé části se hromadí strach, pudové reakce a vzorce našeho chování, které jsme si chtě nechtě vytvořili převážně v mládí a v dětství. 

Psychologická poptávka dala vzniku nabídce

Protože je velmi obtížné podvědomí zpracovat samostatným vhledem a uvědoměním, objevili se terapeuti různých směrů, kteří se pokouší proniknout hlouběji do našich hlav a dostat se tak k podstatě našich problémů. Pomocí správné terapie se podvědomí uvolňuje a odborníci se ho nenásilně snaží přesvědčit, že není potřeba neustále dokola uchovávat a přiživovat trable z minulosti, získané křivdy a další těžkosti. Díky jejich odbourání se nám výrazně uleví a náš život se může rozvíjet do všech stran.

Psychologové nás učí, jak podvědomí pracuje a díky nim si můžeme zvědomit skutečnosti, jež nám opakovaně komplikují vztahy, vytváří komplexy, strach a brání nám v rozvíjení našich schopností.

Vyšlapané cestičky našeho chování

Díky schopnosti mozku — pamatovat si, vznikají v našich nervových spojení vyšlapané cestičky, které se s častým opakováním reakcí a chování, nevědomě automatizují. Pokud se naučíme, že ve školní jídelně vaří špenát, který nám soustavně nechutná, dost pravděpodobně nad ním budeme ohrnovat nos i v dospělosti, a to i kdyby jej připravil někdo jiný a jiným způsobem. Automaticky se v nás projeví nechutenství nebo odpor a to jednoduše proto, že vyšlapaná cestička je: jedení špenátu — nedobrá chuť — nechutenství. Pokud nám někdo potravinu servíruje, náš mozek už automaticky, bez procesu jedení dojde k závěru, že mu špenát nechutná.

Uvolněním k otevřenosti

Kouzlo hypnoterapie spočívá v navození příjemného a klidného stavu, ve kterém je podvědomí mnohem více otevřeno a zpřístupněno pro jakékoliv stimuly. Podvědomí má tendenci se bránit a odolávat, protože to, co je opakované, je silněji zaryté v našich myslích. I to je důvod, proč se lidé neradi zbavují věcí, které už mají ozkoušené a jež znají. Hypnoterapeuti ví, že při efektivní práci s myslí se snáze odstraní bloky, které lidem znepříjemňují život. A to je u hypnoterapie často možné dosáhnout za pár sezení, oproti standardní psychoterapii.

Hloubka a síla potíží

Hypnoterapie se většinou používá na zakořeněné problémy, které jsme přijali jako nedílnou součást našeho života (hluboce vyšlapané cestičky). Jedná se o obezitu, kouření, agresivitu, traumatické zážitky, nízké sebevědomí a v podstatě vše, co nás negativně v naší mysli ovládá a znepříjemňuje nám každodenní život.

Stále v pozoru

Průběh hypnoterapie má výhodu v prožitku samotné terapie. Jedná se o velmi příjemný a relaxační stav, který je pro nás velmi pozitivní zkušeností. I proto se hypnóza těší oblibě a dobrým výsledkům. Stav totiž kontrastuje s dnešním společenským a pracovním nátlakem, který udržuje frekvenci našeho myšlení a srdečního tepu ve vyšších polohách. Relaxujeme méně, koncentrujeme se hůře a pokud jsme unavení, máme pocit, že musíme ještě přidat, protože únavu zhodnotíme jako naší neschopnost, nikoliv jako výstrahu před vyčerpáním.

Relaxujte, prosím

Díky stavu uvolnění, do kterého nás hypnoterapeut dostává, nám navozuje pocit bezpečí, a proto se můžeme plně odevzdat relaxaci a odpočinku. K tomu nám pomáhá doprovodný hlas terapeuta. Celá terapie se stává pro naší přetíženou hlavu balzámem. Cítíme se jako v jiném světě, který jsme dosud nepoznali a je nám v něm dobře. Cílem je klientovi navodit pocit, ve kterém neexistují tlaky, nemusí tak ničemu věnovat pozornost, kromě sám sobě. V tomto stavu se pro terapeuta nevědomí zpřístupňuje k práci.

Když mluvíme s nevědomím

Jedná se rozhodně o nejpříjemnější formu terapie. O to více je důležité najít hypnoterapeuta, který s námi bude správně zacházet a kterému budeme důvěřovat. Hypnoterapie má svou cenu. V závislosti na odborníkovi a místě jeho praxe, se cena pohybuje od 700 korun až do 3000 korun, za sezení. Oproti standardní psychoterapii je většinou zapotřebí mnohem menší počet návštěv. Odborníci, kteří praxi vykonávají jsou vzdělaní, mají za sebou letitou praxi a berou svou práci maximálně zodpovědně. Stejně tak si jsou vědomi, jak pozitivně mohou zlepšit naše životy.

Jsme mnohem chytřejší, než si o sobě myslíme

Naše nevědomí pracuje samostatně a mnohem rychleji, než naše vědomí. Proto jakákoliv naše samostatná snaha o vědomou kontrolu a stimulaci našeho nevědomí je ve většině případů nemožná. Naše podvědomí ví, co nepotřebuje, čeho se má bát a co naopak potřebuje k tomu, aby dosáhlo toho, po čem touží. Nevědomí uvažuje iracionálně, čili pro něj neexistují pravidla ať už společenská nebo jednoduše ta, které nastavil někdo jiný. Nevědomí má svá pravidla. A pokud mu bráníme v jeho reakcích, chrání se za pomoci agrese, vzteku a projevuje nespokojenost.

Ukaž, pomůžu ti

Lidé často dlouze rozmýšlejí, zda-li pomoc odborníka vyhledat či nikoliv, a tak se běžně stává, že se problém drží stále pevněji. Nadvládu tak stále uplatňuje nevědomí a v chování tak pokračují řetězové reakce zlozvyků a nežádoucího chování. Je užitečné naučit se prolomit jakékoliv dlouhé váhání a pustit se do toho, co z iracionáních důvodů odkládáme. Přijmout pomoc z okolí je naprosto přirozenou součástí našich lidských vlastností. Už jenom proto, že jsme odjakživa sociální a komunitní tvorové.